วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

แรงดันอากาศและของเหลว

แรงดันอากาศ คือแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หมายถึงพื้นที่ที่ใดที่หนึ่ง มีหน่วยเป็นนิวตั้นต่อตารางเมตร มีการนำแรงดันอากาศไปใช้ประโยชน์ดังนี้

- หลอดฉีดยา

- ลูกยางดูดกระจก

- ปากหมึกซึม

- ขวดแรงดัน

- กาลักน้ำ

ความดันของเหลว คือแรงที่ของเหลวกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในทิศทางตั้งฉากกับวัตถุ เช่นในน้ำลึกจะมีแรงดันมากกว่าในน้ำตื้น เพราะในน้ำลึกจะมีแรงดันที่ของเหลวกระทำมากกว่าน้ำตี้นเช่นเดียวกับแรงดันอากาศ

ประโยชน์ของแรงดันของเหลว

- ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

- ใช้ในการหมุนกังหัน

- การสร้างเรือดำน้ำ

แรงลอยตัวของของเหลว คือ แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว เช่นแรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อไม้ทำให้ไม้ลอยตัวได้เพราะแรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อไม้เท่ากับน้ำหนักของไม้ซึ่งมีพื้นผิว หรือแรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อก้อน

3 ความคิดเห็น:

 1. ได้ความรู้มากค่ะ

  สามารถติดตามบล็อกหนูได้ที่ www.kj5471.blogspot.com

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2554 06:02

  ว้าวทำดีจัง 555+

  ตอบลบ
 3. ดี 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

  ตอบลบ